0532 131 55 58

Sosyal Medyada Biz}

CE- BELGESİ- UYGUNLUK- BEYANINDA- KAMPANYA

DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZLERİ ARAYINIZ...?

GSM: 0532 131 55 58  TEL: 0312 328 16 32

ISO 14001 Belgesi

ISO 14001 Belgesi

ISO 14001 belgesi

iso 14001 belgesi fiyatı iso 14001 belgesi nasıl alınır iso 14001 belgesi veren firmalar iso 14001 çevre yönetim sistemi iso 14001 Maliyet

İçinde yaşadığımız dünyanın sınırlı doğal kaynaklarının son yıllardaki tahribatı ve tükenmesi tüm dünya için göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşmış bir problemdir. Gerek artan nüfus ve gelişen teknoloji nedeniyle gerekse bilgi eksikliği sonucu yanlış uygulamalar ile dünyamızın kaynakları büyük bir hızla yok olmaktadır.

ISO 14001 belgesi Bu global sorun için yalnızca hükumetler değil özel şirketlerde birlikte mücadele etmelidir. Bu nedenlerle çevre sorunlarıyla mücadele etmek ve işletmelerin çevreye verdiği zararı sistematik bir şekilde en aza indirmek ve mümkünse ortadan kaldırmak için Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) tarafından ISO 14001 serisiyle Çevre Yönetim Sistemi standardı yayınlanmıştır.

ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır

ISO 14001 Belgesi Bu sistemin hedefi doğal kaynakların kullanılmasını azaltarak, doğal çevreye verilen zararların minimum düzeyine indirilmesini sağlamaktır. Bu sistem çevre faktörlerine ilişkin mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uyum sağlanması, çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirme temeline dayandırılması esas alınır.

ISO 14001 belgesi Standardı, ISO 14000 serisi içinde belgelendirilmesi yapılan standardıdır. Bu sistem ürünler ham maddeden başlamak üzere üretimin her aşamasında ve sonrasında ürünlerin müşteriye kadar ulaşması esnasında çevreye verilen zararların gerekli önlemler ile kontrol altına alınması ve en aza indirilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir.

ISO 14001 belgesi Bu standartlar işletmelerin ne ürettiğiyle değil, üretimin çevreyi nasıl etkilediği ile ilgilenir. Bu belgeye sahip kuruluşlardan çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uyulması beklenir.

ISO 14001 belgesi Nedir

iso 14001 belgesiiso 14001 belgesi Bu sistem, tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamaya
yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıdadır ve uygulamalar genel olarak mevzuat şartlarının getirdiği yükümlülüklerin karşılanması ile paraleldir. Bu sistem, tek bir standarttan meydana gelmeyip içerisinde farklı standartlar barındırmaktadır. Bu standartlar içerisinde en önemlileri ve bilinenleri şu şekildedir:

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri-Şartlar ve Kullanım Kılavuzu

ISO 14004 Çevre Yönetim Sistemleri-Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Tekniklere Dair Genel Kılavuz

ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları-Genel Prensipler

ISO 14031 Çevre Yönetimi-Çevre Performans Değerlendirilmesi-Kılavuz

ISO 14040 Çevre Yönetimi-Hayat Boyu Değerlendirme-İlkeler ve Çerçeve

ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

ISO 14001 Belgesi

ISO 14001 Belgesi Çevre Yönetim Sisteminin kuruluşlara sağlayacağı pek çok kazanç vardır. ISO 14001 standartlarında üretim yapan kuruluşlar uluslararası mevzuatlara uyumunu, çevresel performanslarını, işletmenin itibarını arttırarak market stratejileri ve uluslararası rekabette avantaj sağlarlar.

Ayrıca maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların, deprem, yangın gibi acil durumlarda kazalara karşı hazırlıklı olarak mensubiyetle sonuçlanan kaza olaylarının, şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurların azaltılması ise girdi malzemeleri ile enerji tasarrufu sağlanır. Bu sistemi kullanan şirketin personelinde verilen eğitimler sayesinde çevre bilinci arttırılır.

iso 14001 belgesiTüm bunlar bir taraftan müşterilerin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verirken bilinçli tüketicilere ulaşmayı sağlar. Çevre ile ilgili mevzuatlara ve yasalara uyum sağlanması şirketin global pazarda kabul edilebilirliğini arttırmasının yanı sıra gerek ulusal gerekse uluslararası alanda şirketin prestijini arttırır.

Tüm bu avantajlara sahip olmanız için Özkan danışmalık firması olarak ISO 14001 standartlar serisi hakkında vereceğimiz kurumsal destekle şirketinizin uluslararası kulvarlarda yer almasına yardımcı olacağız.

 

ISO 14001 BELGESİ DANIŞMANLIK KAMPANYA

DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZLERİ ARAYINIZ…?

GSM: 0532 131 55 58  TEL: 0312 328 16 32

1.959 kez görüntülendi
REFERANSLARIMIZ

CE Belgesi | CE Belgesi Fiyatı | CE Belgesi Veren Firmalar | CE Belgesi Nasıl Alınır | CE Uygunluk Beyanı | CE Sertifikası | CE Belgesi Danışmanlık

Genelde TSE ve Türk Akretidasyon Kurumundan. Onaylı Yetkili Firmalardan CE Belgesi verilmektedir. CE belgesi fiyatı Maliyeti ise yaklaşık olarak 4.500 ile 6.500 TL + KDV arasında Değişmektedir. Ce Belgesi Nasıl Alınır Belgeyi, Nandodan Yetki Almış akredite olmuş belgelendirme Firmalarından Alınmaktadır. Ce Belgesi veren Firmalar Türkiye 15 Taneye Yakın Yetkili Kuruluş vardır CE Sertifikası Alına bilmesi için Ayrıca Danışmanlık Hizmeti Gerekmektedir.